• Srila Prabhupada, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON-nak) az alapítója az ISKCON 1966. évi bejegyzésekor a következő hét pontban határozta meg a mozgalom "rendeltetését":

  Az ISKCON célja, hogy

  1. módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalom széles rétegeinek sorában, hogy megtanítsa az embereknek, hogyan lehet a lelki életet a gyakorlatba is átültetni, s hogy ezáltal helyreállítsa az élet valódi értékeit és elősegítse, hogy igazi egység és béke köszöntsön a világra;

  2. a Krisna-tudatot úgy hirdesse, ahogyan azt a Bhagavad-gita és a Srimad-Bhagavatam kinyilatkoztatja;

  3. a Közösség tagjait egy nagy családba tömörítse és közelebb vigye Krisnához, a Legfelsőbb Lényhez, s ezzel a közösség tagjai és az emberiség széles tömegei magukévá tegyék azt az eszmét, hogy természetét tekintve minden lélek Isten szerves része;

  4. tanítsa és támogassa a sankirtana-mozgalmat (Isten szent nevének közös éneklését), ahogy azt az Úr Sri Caitanya Mahaprabhu kinyilatkoztatta tanításaiban;

  5. a tagok és az egész társadalom számára a kedvteléseknek emléket állító, Krisnának ajánlott szent helyet hozzon létre;

  6. tagjait közelebb hozza egymáshoz, hogy ezáltal egy egyszerűbb és természetesebb életformát taníthassanak másoknak;

  7. a fentebb említett célokat szem előtt tartva rendszeresen kiadványokat, folyóiratokat, könyveket és egyéb írásműveket adjon ki és terjesszen.

  Ahogy a mozgalma nőtt, Srila Prabhupada gyakran adott hangot abbéli vágyának, hogy minden kotinensen hozzanak létre zarándokhelyeket. Ebben az értelemben Krisna-völgy (Új Vraja-dhama) Srila Prabhupada vágyát teljesíti be.

 • Krisna-völgy, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének legfőbb projektje és országos központja az Isten-tudatos életmód teljes körű megvalósításának lehetőségét biztosítja a közösség tagjainak és gyermekeinek, ugyanakkor maradéktalan önnfenntartásra törekedve a gyakorlatban mutatja be a varnasrama társadalmi modelljét: az "egyszerű élet, emelkedett gondolkodás" alapelveit. Krisna-völgyben az egyszerű életet az önnfenntartás jelenti, amit a mezőgazdaság és a tehénvédelem révén valósítunk meg falusi környezetben, az emelkedett gondolkodás pedig zarándokhellyé, olyan hellyé alakítja Új Vraja-dhámát, ahol az emberek tanulni tudnak, s ezek segítik őket abban, hogy elérjék az Isten iránti szeretetet. Hiszen a Krisna-tudat több, mint filozófia vagy vallás: ez egy életmód, mely megvalósítható a mindennapjainkban.

 • Krisna-völgy nem csupán a lelkesedés forrása lakói és a Krisna-hívők számára, amely segíti őket Istenre emlékezni, hanem Krisna hajlékának könnyen elérhető mása is a nyilvánosság számára. Srila Prabhupada azt szerette volna, ha a világ látja, hogyan és hol él az Úr. Új Vraja-dháma, kiépített zarándokhely lévén megmutatja, hol lakik Isten az Ő eredeti formájában: erdők, legelők, virágzó kertek és templomok festői szépségű, magasztos földjén. Új Vraja-dhama valójában a lelki világot jeleníti meg a Földön.